Thứ Năm, ngày 09 tháng 8 năm 2012

KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NIQUY Y PHẬT -PHÁP - TĂNG 
KINH CHÚ ĐẠI BI TÂM ĐÀ NA LI
NHẤT BÁI NHẤT BỘ XUYÊN VIỆT  ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM MẪN
CHÚ ĐẠI BI

Thứ Tư, ngày 25 tháng 7 năm 2012

KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH ( THÍCH GIÁC THIỆN )


PHẬT THUYẾT ADI ĐÀ - TỊNH ĐỘ CỰC LẠC
SÁM HỐI LỤC CĂN
PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ
PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN
KINH PHẬT 10 ĐIỀU LÀNH 1
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 2
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 3
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 4
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 5
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 6
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 7
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 8
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 9
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 10
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 11
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 12
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 13
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 14
KINH PHẬT DẬY 10 ĐIỀU LÀNH 15 Phật là đấng giác ngộ mình,
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,
Từ bi, trí tuệ rạng ngời,
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 
thường trú trong mười phương.     

Pháp là phương thuốc diệu thay,
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh,
Như vầng trăng sáng lung linh,
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 
thường trú trong mười phương. 

Tăng là những bậc chân tu,
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,
Độ đời thoát khỏi tham . . . si khổ sầu.
Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời 
thường trú trong mười phương.          

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2012

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

BÁT NHÃ BA LA MẬT 1
CHÚ ĐẠI BI
NGƯỜI NHỚ TIỀN KIẾP 1
NGƯỜI NHỚ TIỀN KIẾP - THÍCH CHÂN QUANG

                                     NGƯỜI NHỚ TIỀN KIẾP - THÍCH CHÂN QUANG

NHỮNG CHUYỆN HAY TRONG CUỘC SỐNG

MẠN ĐÀ TÂM KINH
PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ
NHỮNG CHUYỆN HAY TRUYỀN KỲ

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2012

NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT

NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT 1
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT 2
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT 3
NGUYÊN NHÂN QUẢ BÁO
NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
NIỆM SÁM HỐI

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2012

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG

HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
SỰ THẬT VỀ LINH HỒN I
SỰ THẬT VỀ LINH HỒN II
SỰ THẬT VỀ LINH HỒN III
  Hành trình về phương Đông
"Yêu cầu chấm dứt cuộc du khảo. Mọi tài trợ cắt đứt. Trở về Luân Ðôn ngay." Bức điệntín đến bất ngờ làm phái đoàn hết sức sửng sốt, Bác sĩ Kavir cho biết một tờ báo ở Luân Ðôn đã ghi nhận rằng phái đoàn Khoa học gia ưu tú nhất Anh quốc đã quỳ mọp bên cạnh những đạo sĩ "Trần Truồng" xứ Ấn để nghe dạy bảo.
Dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ, đòi Ðại Học Oxford phải ngưng ngay các cuộc du khảo và triệu hồi phái đoàn trở về để giải thích. Phái đoàn lập tức lấy xe lửa trở về Bombay.
(Ghi chú: Khi đó Ấn Ðộ còn là thuộc địa của Anh và vấn đề kỳ thị chủng tộc, giai cấp còn mạnh).
Nhật ký của giáo sư Spalding:
- Thật là bất ngờ khi chúng tôi nhận được bức điện tín, kèm theo đó là một bức thư của Lãnh sự quán Bombay cùng những mẫu báo nói về những Giáo sư Ðại học của Hoàng Gia “quỳ mọp” bên cạnh những phù thủy Ấn man rợ nghe dạy bảo. Lời tường thuật đầy thành kiến, ác ý của một ký giả thiếu sáng suốt đã phá hoại công trình sưu tầm, nghiên cứu đang diễn ra tốt đẹp. Làm sao có thể giải thích cho quần chúng hiểu rằng ngoài các phong tục, tôn giáo hỗn độn, phức tạp, hoang đường, mê tín dị đoan còn ẩn dấu các chân lý cao đẹp mà người Âu cần nghiên cứu. Ðành rằng Ấn Ðộ đã ngủ say trong bao thế kỷ nay, nhưng trong sự suy đồi vật chất vẫn tiềm tàng một sinh lực tâm linh mãnh liệt đang chờ đợi được đánh thức.
Chúng tôi đã học hỏi nhiều trong cuộc du khảo này, bài học đầu tiên do một người Anh, thương gia Keymakers đã dạy: “Ðể nghiên cứu một cách vô tư và khoa học, người Âu cần gạt bỏ lòng tự kiêu, thành kiến văn hóa chỉ giữ gìn một đầu óc khoa học, phê bình chặt chẽ để có thể xuyên qua rừng người mê tín tìm đến sự thật.”